LÖNEADMINISTRATION

Lönehantering innebär mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er genom att hitta lösningar som passar just ert företags rutiner. Vi har kompetensen och verktygen som behövs för att trygga företagets och de anställdas krav på rätt lönehantering. Hos oss kan ni få hjälp med löneberedningar både för tjänstemän och kollektivanställda. Vi hanterar reseräkningar och utlägg. Vi ser till att kontrolluppgifter rapporteras in och hjälper er även med statistikuppgifter, underlag för bokföringen, uppgifter till årsredovisningen etc.